Activiteiten

Stichting Jeugd Sint Pancras is in het leven geroepen om activiteiten te realiseren vóór en dóór jongeren in de breedste zin van het woord. De stichting is in het leven geroepen om een professionele organisatie van de activiteit Bouwdorp Sint Pancras realiseerbaar te maken. Dit jaarlijks terugkerende event valt volledig onder de stichting. De stichting stimuleert de jongeren om als vrijwilliger actief te zijn, zorgt voor promotie en stimuleert kinderen tot deelname, faciliteert voorzieningen, (bouw-) materialen en eten en drinken voor de vrijwillige jongeren en deelnemende kinderen.

Duidelijke beschrijving van doelstellingen

Wij streven ernaar om jongeren binnen de regio te stimuleren tot actieve participatie binnen de maatschappij. Deze activiteiten zijn tevens gericht op de maatschappij. Zo worden er aan elke activiteit die we organiseren, naast persoonlijke doelen voor de actiever jongeren, ook agogische doelen gekoppeld met betrekking tot de deelnemers en omgeving.

Wijze waarop doel behaald wordt

Op dit moment is het jaarlijks terugkerende Bouwdorp Sint Pancras de enige activiteit die door de stichting wordt gearrangeerd. Tijdens Bouwdorp Sint Pancras 2014 telde de organisatie zo’n 39 actieve vrijwillige jongeren en deden er 263 kinderen (leeftijd 8 t/m 12 jaar) mee. Het ziet er naar uit dat er tijdens de aankomende editie zowel een uitbereiding plaatsvind op het aantal vrijwillige leiding als op het aantal kinderen. Het succes en aantal vrijwilligers en deelnemers zien wij al jaren stijgen. In de toekomst wilt de stichting zich richten op uitbereiding van het aantal activiteiten.